Marka Adı Çalışması l Kornea

Marka adı çalışması ile ilgili detaylı bilgilere web sitemizden ulaşınız. http://goo.gl/7gQjTR

Marka adı çalışması, hizmetlerinizin gerçek bir markaya dönüşmesi ve sürdürülebilir olması açısından oldukça önemlidir. Markalaşma süreci süreklilik arz eden ve doğru yönlendirmelerle hedef odaklı bir çalışma yöntemidir.

Bu çalışmaların en temelinde bulunan marka, algılanabilirliği ve akılda kalıcılığı yüksek, sektörle veya ürünle bütün bir yapıda olmalıdır. Bu aşamalardan sonra marka logosu, kurumsal kimlik tasarımı ve diğer iletişim araçlarının tasarlanması markanın kimliğini oluşturur.

Söz konusu bu araçlar markanızın markalaşma yönünde altyapısını oluşturarak somut olarak niteler. Marka adınız, logo tasarımınız ve kurumsal kimlik tasarımınız markanızın insanların algısında yer edinmesini arttırıcı etkiye sahiptir. Tüm bu unsurların doğru bir şekilde işlenebilmesi için marka adı yapmış olduğunuz işe, bulunduğunuz sektöre ve satmış olduğunuz veya verdiğiniz hizmetlere uyumlu olarak belirlenmeli veya uyumlu hale getirilmelidir.

------------------ Konu ile ilgili arama terimleri ------------------------------

marka çalışması
marka adı çalışması
marka isim çalışması
marka imaj çalışması
marka isim çalışması nasıl yapılır
marka kimlik çalışması
teknoloji tasarım marka çalışması
marka çalışması nasıl yapılır
marka çalışmaları
marka kavramı üzerine bilgilendirme çalışması
marka isim çalışmaları
marka kent çalışmaları
marka logo çalışmaları
markaların pr çalışmaları
marka reklam çalışmaları
marka tutundurma çalışmaları